Termeni si Conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI

Folosind site-ul www.greenprofit.me (inclusiv conținutul său) și/sau produsele și/sau serviciile sale, sunteți de acord cu termenii și condițiile ce urmează, cu orice politici ar putea fi adăugate și cu orice revizuire sau modificare al căror subiect ar putea fi. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții sau dacă nu doriți să fiți limitat de către aceștia nu folosiți site-ul, produsele sau serviciile sale. AN CONTAB S.R.L. își rezervă dreptul de a actualiza, la discreția sa, în orice moment, termenii și condițiile pentru a lua în considerare orice modificări legale, în domeniul de activitate sau de orice altă natură aduse status quo. Cea mai actualizată versiune a acestui acord este disponibilă pe site-ul www.greenprofit.me. Prin urmare recomandăm insistent tuturor utilizatorilor să citească integral acest acord și să îl verifice regulat. Documentele intră în vigoare începând cu data ultimei actualizări.

1. Utilizarea serviciilor

”Utilizarea serviciilor” AN CONTAB S.R.L. inclusiv website-ul, formularele, conținutul, produsele și serviciile este definită în următoarele paragrafe a capitolului curent. Activităţile care contravin sau care sunt interzise de aceste paragrafe, violează Termenii de Utilizare, făcându-vă astfel pasibili de acțiune disciplinară și urmărire penală.

1.1. Conținutul
Nu veți posta sau distribui pe/prin intermediul site-ului www.greenprofit.me materiale de natură defăimătoare, amenințătoare, obscene, dăunătoare, pornografice sau de natură ilegală, indiferent de tipul acestora. De asemenea, materialele care violează sau încalcă în orice fel drepturile noastre sau drepturile altora (incluzând dar nelimitându-se la dreptul la proprietate intelectuală sau dreptul la confidențialitate) sunt absolut interzise, precum sunt și activitățile ce pot cauza suferință sau inconveniențe Nouă sau altora. Mai mult, nu veți exprima opinii vulgare, brutale, sexiste, rasiste sau ofensatoare, indiferent de natura lor. Ne încurajăm Utilizatorii să se trateze reciproc într-o manieră respectuoasă și politicoasă.

1.2. Proprietatea conținutului
Nu veți posta sau face disponibil prin site-ul www.greenprofit.me materiale care nu sunt proprietatea Dvs., fără consimțământul expres al proprietarului legal al materialului în cauză.

1.3. Participarea la evenimente
Veți respecta regulile oricărui tip de competiție, promoție sau campanie de marketing la care participați pe site-ul nostru.

1.4. Împiedicarea funcționării
Nu vă veți angaja în niciun fel de comportament sau acțiune care poate afecta funcționarea sau securitatea site-ului www.greenprofit.me și nici nu veți deranja sau cauza inconveniențe fără motive întemeiate personalului nostru.

1.5. Identitatea
Nu vă veți da drept altă persoană/entitate și nici nu veți reprezanta în mod denaturat afilierea Dvs. cu o persoană/entitate.

1.6. Soluţii improvizate
Nu veţi folosi soluţii improvizate indiferent de natura lor pentru a depăşi limitele pachetelor sau ale oricărui serviciu sau funcție www.greenprofit.me.

2. Proprietate intelectuală

Toate materialele cu copyright, textele de pe curentul website, mărcile înregistrate și alte drepturi de proprietate intelectuală sau conținut furnizat, vor rămâne mereu în proprietatea noastră sau a licențiaților noștri. Nu veți folosi aceste materiale sau conținut fără autorizația noastră sau a licențiaților noștri. Nu veți copia, reproduce, distribui sau exploata comercial, nici nu veți beneficia/profita în nici un fel de aceste materiale sau conținut, nici nu veți asista/facilita o parte terță în desfășurarea de acțiuni ca și cele menționate mai sus.

Mai mult, dacă ați luat la cunoștință de o astfel de distribuire sau exploatare comercială, sunteți de acord să ne informați imediat.

DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării site-ul nostru web (www.greenprofit.me) reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm în continuare în detaliu cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Responsabil pentru protecția datelor cu privire la acest website este AN CONTAB S.R.L., cu sediul social în Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 32, Fundulea, Calarasi, Nr. Reg. Com. J51/81/2009, Cod Fiscal 25126153. La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, respectăm cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății AN CONTAB S.R.L. în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru www.greenprofit.me și pentru subdomeniile aferente.

1. Securitatea datelor

1.1. Pentru protecția datelor dumneavoastră, AN CONTAB S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant, într-un pas cu dezvoltarea tehnologică.

2. Prelucrarea datelor minorilor

2.1. Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor, precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

3. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 3.1. Datele furnizate de dumneavoastră

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare.

3.2. Datele colectate de noi

Site-ul utilizează third-party cookies. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați secțiunea de Cookie.

4. Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul

Formular de contact general și de abonare la newsletter

La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile (date de identificare, email, telefon precum și textul solicitării dumneavoastră) iîn condițiile prevăzute în această secțiune.

Scop: Răspunsul la solicitarea dumneavoastră și abonarea la newsletter.

Temei: Interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea răspunde credibil. Prin abonarea la newsletter, sunteți de acord cu Termenii şi condiţiile.

Datele dumneavoastră personale vor fi deţinute de AN CONTAB S.R.L. şi vor fi folosite doar pentru acest scop. Veți avea posibilitatea de a vă dezabona de la newsletter în orice moment.

Consecintele refuzului: în situația în care nu furnizați aceste date, nu ne veți putea contacta și nu vă vom putea furniza informațiile solicitate.

5. Cookies și Social Plug-ins

5.1. Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt trimise către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

5.2. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile consultați secțiunea de Cookie.

6. Drepturile persoanelor vizate

Puteți face uz de următoarele drepturi cu privire la procesarea datelor cu caracter personal:

6.1. Dreptul la informații

Puteți solicita o confirmare a procesării datelor dumneavoastră personale și a modului în care acestea sunt utilizate.

6.2. Dreptul la corectare

În cazul în care procesăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând corectarea sau completarea acestora.

6.3. Dreptul la ștergere

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista și alte motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.

6.4. Dreptul la limitarea procesării

Aveți dreptul să solicitați o limitare a procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:

  • Contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen, care ne permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,
  • procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale, dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora si solicitați o limitare a utilizării acestor date,
  • nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut, dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau ați contestat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

6.5. Dreptul la transmiterea datelor

Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului dumneavoastră sau pentru executarea unui contract între noi, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

6.6. Dreptul la contestare

În cazul în care procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care facem referire la necesitatea de apărare a unui interes legitim, puteți contesta procesarea acestor date, în măsura în care există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.

6.7. Dreptul la reclamație

Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederi ale dreptului român sau european în procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă adresați Autorității Române pentru Protecția Datelor, respectiv unei autorități europene de supraveghere.

Aceste drepturi pot fi exercitate direct față de AN CONTAB S.R.L. printr-o notificare la adresa de e-mail indicată pe website, la secțiunea de Contact.

Protejarea sferei dumneavoastră private în timpul utilizării paginii noastre web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea vă informăm în continuare în detaliu cu privire la colectarea datelor cu caracter personal și a datelor fără caracter personal.

Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății AN CONTAB S.R.L. în limitele prevăzute de lege, exceptând drepturile persoanelor vizate descrise în continuare.

Pe această pagină web se utilizează software pentru analiza utilizării. Prin evaluarea acestor date se pot obține informații utile cu privire la nevoile utilizatorilor. Aceste informații contribuie la îmbunătățirea calității experientei utilizatorului pe site. Mai concret, pentru fiecare consultare se stochează fără restricții următorul set de date:

Forma anonimizată a adresei IP a computerului care transmite solicitarea
Data și ora consultării, respectiv solicitării
Numele paginii consultate sau a fișierului consultat
Referire la pagina de pe care se consultă această pagină
Browser-ul folosit de utilizator, inclusiv versiunea browser-ului
Sistemul de operare folosit de utilizator

1. Ce este un Cookie?

Un Cookie este un mic fișier text care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie. Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

Unele fișiere Cookie sunt foarte utile pentru că pot îmbunătăți experiența utilizatorului în cazul reaccesării respectivei pagini web. Cu condiția să utilizați același terminal și același browser ca până acum, fișierele Cookie își amintesc, de exemplu, preferințele dumneavoastră, comunică cum utilizați o pagină și adaptează ofertele afișate intereselor și nevoilor dumneavoastră personale. Cele mai multe Cookie-uri folosite de noi se șterg automat de pe hard disk-ul dumneavoastră după finalizarea sesiunii browser-ului (“Session Cookies”). În plus, folosim și Cookie-uri care rămân pe hard disk-ul dumneavoastră și după finalizarea sesiunii. Acest lucru urmărește în principal îmbunătățirea experienței utilizatorului în cazul unei noi accesări a paginii web, prin adaptarea ulterioară a paginii web la nevoile dumneavoastră personală, optimizând astfel timpul de încărcare.

2. Setările pentru Cookie-uri pe această pagină web

2.1. Cookie-uri care nu necesită acordul dumneavoastră

Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare, numite și “strictly necessary”, asigură funcții fără de care nu puteți utiliza corect pagina web. Aceste fișiere Cookie sunt utilizate exclusiv de noi și sunt așa-numitele First Party Cookies. Acestea sunt stocate doar pentru sesiunea actuală a browser-ului în computerul dumneavoastră. Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare. În plus, asemenea fișiere Cookie asigură, de exemplu, la schimbarea paginii din http în https funcționalitatea paginii și respectarea cerințelor de securitate cu privire la transferul de date. Pentru utilizarea fișierelor Cookie neapărat necesare nu se solicită acordul dumneavoastră.

Fișiere Cookie care sunt neapărat necesare nu pot fi dezactivate cu ajutorul funcționalităților din website. Acestea pot fi însă oricând dezactivate cu ajutorul browser-ului folosit. A se consulta în acest sens instrucțiunile de mai jos.

2.2. Third-Party Cookies care necesită acordul dumneavoastră

Pe această pagină web au fost integrate și conținuturi aparținând terților. Acești furnizori terți pot plasa teoretic Cookie-uri, în timp ce dumneavoastră vizitați pagina web și pot obține astfel informații privind accesarea de către dumneavoastră a uneia din paginile noastre web. Vă rugăm să accesați paginile web ale furnizorilor terți pentru a obține informații privind utilizarea Cookie-urilor de către aceștia.

Third-Party Cookies utilizate

  • Denumirea fișierului Cookie: Google Inc.(AdWords Codes / Google Conversion Codes / Google Remarketing Codes)

Sarcină: Pentru campaniile publicitare ale Google se setează așa numite coduri re-marketing și conversion codes pentru a măsura comportamentul clienților direct și a-l corela cu campaniile publicitare utilizate și a evalua succesul acestora.

Durata de stocare: maxim 180 de zile (toate datele sunt anonime respectiv anonimizate)

  • Denumirea fișierului Cookie: Facebook, Inc. (Facebook Pixel)

Sarcină: Pentru campaniile publicitare ale Facebook se setează așa numite coduri re-marketing și conversion codes pentru a măsura comportamentul clienților direct și a-l corela cu campaniile publicitare utilizate și a evalua succesul acestora.

Durata de stocare: maxim 180 de zile (toate datele sunt anonime respectiv anonimizate)

3. Setările fișierelor dumneavoastră cookie

Puteți seta browser-ul dumneavoastră în așa fel încât fișierele Cookie să fie create doar cu acordul dumneavoastră sau să fie în general refuzate. Vă rugăm însă să rețineți că fără fișiere Cookie, anumite zone ale paginii web nu pot fi utilizate sau sunt doar în mod limitat utilizabile.

Aveți posibilitatea de a controla utilizarea de “Cookies” și de a o împiedica, în cazul în care vă configurați browser-ul după cum urmează:

Cookie settings – Internet Explorer

Cookie settings – Microsoft Edge

Cookie settings – Firefox

Cookie settings – Chrome Desktop

Cookie settings – Chrome Android

Cookie settings – Safari

Contactează-ne Termeni si Conditii