Contractele de tipul Time-Share

Contractele de tipul Time-Share

Societatea „Împarte Timp de Calitate”  dorește sa desfășoare activitate de tip time share , activitate reglementata prin OUG 14/2011. Aceasta cumpăra clădiri in scop turistic-investițional , in locații de top , pe care le vinde per apartament sub forma de pachete de una sau doua săptămâni către clienți persoane fizice. Practic aceștia dobândesc pe viată dreptul de a sta o săptămâna sau doua într-o locație exclusivistă.

La ce aspecte sa avem grija in cadrul înregistrărilor contabile , pentru bunurile achiziționate si revândute ca time share?

Presupunând că achiziția clădirilor este realizată prin transferul dreptului de proprietate, aceste clădiri sunt din punct de vedere financiar contabil investiții imobiliare. Acestea se înregistrează în contabilitate prin articolul contabil:

215 „Investiții imobiliare” = 404 „Furnizori de imobilizări”

Facturarea către persoanele fizice a drepturilor de utilizare a bunurilor se va înregistra în contabilitate prin articolul contabil:

4111 „Clienți” = 706 „Venituri din chirii”

Dacă veniturile se referă la perioade următoare, vom avea înregistrarea:

4111 „Clienți” = 472 „Venituri în avans”, iar ulterior se va efectua înregistrarea

472 „Venituri înregistrate in avans” = 706 „Venituri din chirii”

Trebuie să plecăm tocmai de la esența acestui tip de contract : nu dobândim o proprietate în adevăratul sens juridic al termenului, ci un drept de utilizare a acesteia.

Share: